Register- och dataskyddbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Registerbeskrivning och informationsdokument enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen
20.3.2019

Personuppgiftsansvarig
Teampac Oy
Dunkavägen 4, 07880 Liljendal, Finland

Ansvarsperson för registerärenden
Jesse Arjaluoto, kvalitetschef
Dunkavägen 4, 07880 Liljendal, Finland
+358 19 521 1820
info@teampac.fi

Registrets namn
Kund-, kommunikations- och marknadsföringsregister för Teampac Oy.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är skötsel, kommunikation och marknadsföring av Teampac Oy:s kundrelationer. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen.

Uppgifter som registreras
I registret sparas bland annat
• Företagets namn och kontaktuppgifter
• Kontaktpersonens för- och efternamn, befattning och kontaktuppgifter
• Kundkontakter och kundrelationer
• Sändlistor

Regelmässiga informationskällor
Uppgifter som sparas i registret erhålls regelmässigt
• Då en kundrelation etableras, vid uppdatering av uppgifter som ändras
• Från företaget och kontaktpersonen själv
• Genom registreringar via webbplatserna
Övriga informationskällor används inom de gränser som fastställs i lag.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter i registret lämnas inte ut för externt bruk.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte till tredje parter eller till länder utanför EU eller EES.
Vid behov kan uppgifter överföras i den utsträckning som personuppgiftslagen tillåter.

Principer för hur registret skyddas
Registret upprätthålls digitalt, och personuppgifter lagras inte i manuella register. Åtkomsten till uppgifterna i registret har begränsats till Teampac Oy:s personal: till utvalda representanter för personalen och de är skyddade med personliga användarnamn och lösenord. Uppgifterna i registret används endast av personalen i Teampac Oy i den utsträckning som behövs för genomförandet av deras arbetsuppgifter. Alla som använder registret är bundna av tystnadsplikt. Registret är skyddat från externt bruk. Användningen av uppgifterna övervakas.

Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att granska sparade uppgifter i registret som rör honom eller henne. En begäran om insyn i uppgifterna ska framställas skriftligen till den ansvarige för registerärenden. För att förhindra missbruk ska personen som begär insyn i uppgifterna bekräfta sin identitet på ett tillförlitligt sätt.

Rätt till rättelse av uppgift
På begäran av den registrerade ska den personuppgiftsansvarige korrigera, radera eller komplettera en personuppgift i registret som är felaktig, onödig, bristfällig eller inte längre aktuell för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. För att få uppgiften rättad ska den registrerade kontakta ansvarspersonen för registerärenden.

Andra rättigheter som rör behandling av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter som rör honom eller henne. Invändningen mot behandlingen av uppgifter ska göras skriftligen till den ansvarige för registerärenden.

Kakor (Cookies)
Teampac Oy använder kakor (cookies) på sina sidor för att samla in statistik om antalet besökare, analysera datatrafiken till, på och från webbplatsen samt för information om hur webbplatsen fungerar. Kakor är viktiga även av tekniska skäl eftersom man med hjälp av dem kan rikta innehåll till användaren. Användaren kan efter eget val inaktivera kakorna i webbläsarens inställningar.

Teampac Oy förvarar insamlade uppgifter konfidentiellt och datasäkert. Teampac Oy samlar inte in onödiga uppgifter om besökare. Vår verksamhet är transparent och användaren får om hen så önskar information om uppgifter som rör honom eller henne och kan begära att de raderas. Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi EU:s dataskyddsförordningar.

Ytterligare information om användningen av kakor och insamlade uppgifter får du genom att kontakta den ansvarige för registerärenden.