Hälsovårdsprodukter och medicintekniska produkter

När du söker efter en kontraktstillverkare för din produktidé eller vill föra överföra befintlig produktion, är Teampac din partner.

Vi tillverkar vätskebaserade produkter för hälsovårdens behov, såsom våtservetter samt fyllda flaskor och tuber med olika innehåll. Vi hjälper till att planera din produkt och ser till att hela processen från början till slut uppfyller alla lagstiftningens krav, oavsett om produkten klassas som medicinteknisk produkt, biocid eller kosmetika. Hos oss får du kvalitetsstyrd produktion och alla experttjänster efter behöv.

Vår kompetens omfattar hälsovårdens medicintekniska produkter, såsom desinficerings- och rengöringsmedel för infektionsbekämpning. Vår verksamhet uppfyller den nya medicintekniska förordningens (MDR 2017/745) krav på tillverkningen av medicintekniska produkter. Vårt certifierade kvalitetssystem följer ISO 13485-standarden.

> Se alla våra certifikat
> Vid avtalstillverkning av medicintekniska produkter betonas kvaliteten på våra arbetssätt

Våtservetter samt flaskor och tuber för hälsovårdens olika behov

Du kan utlokalisera tillverkningen av dina produkter eller ta hjälp av våra experter även vid planeringen.

Vi tillverkar medicintekniska produkter för rengöring av hud och ytor samt desinficering, även för krävande yrkesanvändning.

Vi erbjuder:

  • Singel- och multiförpackningar av våtservetter, såsom tvättservetter för patienter, sårservetter samt olika slags desinfektionsservetter och rengöringsservetter både hudvård och ytor.
  • Vätskor på flaska, såsom spray, handsprit, hudtvättmedel och schampo.
  • Vätskebaserade produkter på tub, såsom salva, ultraljudsgel, tandkräm.

Ladda ner vår produktkatalog eller ring +358 19 521 1800, så berättar vi mer.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Våra experter hjälper till med att lansering av produkten

Förutom kvalitetsstyrd produktion erbjuder vi dig expert- och dokumentationstjänster för att hantera produktprocessen för den medicintekniska produkten. Vår produktutvecklingsprocess och produktdokumentation är ISO 13485-certifierade och uppfyller MDR 2017/745. Dessutom kan vi utnyttja vårt omfattande partnernätverk. Vid behov kan du lägga ut hela dokumentationen av den medicintekniska produkten på oss.

Vi behärskar hela förändringsprocessen från MDR-direktivet till den nya förordningen. I början av projektet kan vi hjälpa till och fylla i checklistan ”Essential Requirements/General Safety and Performance Requirements”, och dessutom kan vi erbjuda riskhanteringsformulär som uppfyller kraven i MDR och ISO 14971. Vi kan ordna med nödvändig expertis för utförande av kliniska bedömningar och riskhantering. Vi gör vid behov provproduktion och tillämpliga valideringar samt accelererade åldringsstudier. Slutligen samlar vi all dokumentation i en teknisk fil.

Vid behov gör vi en granskning av riskbedömningen för produktens livscykel och organiserar uppdateringen av riskbedömningen.

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna. Du kan ringa oss på numret +358 (0)19 521 1800.

VILL DU TALA MED OSS OM MARKNADSFÖRING AV DIN PRODUKT?

Vi hjälper dig att kartlägga din situation. Lämna dina kontaktuppgifter, så tar vår expert kontakt med dig.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.