Teampac är en kontraktstillverkare av hälsovårds-, kosmetik- och hygienprodukter.

Teampac står till tjänst i alla skeden av produktutveckling och produktionsprocesser:

PRODUKTDESIGN

Vi stärker ert varumärke med innovativa produktidéer, både i nya produktserier och vid uppdatering av befintliga produktgrupper. Vår expertis inom utveckling från idé till färdig produkt påskyndar produktlansering.

PRODUKTUTVECKLING

En framgångsrik produkt bygger på noggrann produktutveckling. Våra experter hjälper dig utveckla ett fungerande koncept samt att välja högklassiga och kompatibla ingredienser. Nya produkter finslipas med en lämplig varumärkesförpackning.

FÄRDIGA PRODUKTKONCEPT

Vårt urval består av flera färdigt testade och fungerande produktkoncept som kan omformas för att passa kundens behov och varumärke. Vi skräddarsyr utmanande våtservetts-, gel-, kräm- och vätskebaserade produkter. Vi tillverkar även varuprover i sachéer för att göra varumärken mer kända samt för produktlansering.

PRODUKTION

Teampac är Nordens ledande kontraktstillverkare av vätskebaserade medicintekniska produkter. Vi är en pålitlig samarbetspartner, som erbjuder hälsovårds-, hygien- och kosmetikprodukter en fungerande och kostnadseffektiv produktionsprocess med testning och dokumentering. Våra metoder och standarder är ISO-certifierade, vilket garanterar hög kvalitet. Vi är en säker del av produktkedjan och eliminerar produktionsutmaningar i våra kunders affärsverksamhet.

OUTSOURCING

Som samarbetspartner stärker vi kundens affärsverksamhet med att ta hand om produktionen antingen helt eller delvis. Om kunden har en begränsad produktionskapacitet hjälper vi till med optimering. Vi kan även tillverka produkter som inte passar kundens egna produktionsprocesser. Genom att överlåta produktionen i våra säkra händer kan våra kunder koncentrera sig på sin kärnkompetens.

KVALITET OCH CERTIFIKAT

Vi följer ett certifierat kvalitetssystem enligt standarderna ISO 9001, ISO 13485 och ISO 22716. Utöver dessa kan våra produkter vid behov få Svanenmärket och/eller godkännande av Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund. Teampac är Nordens enda tillverkare av Svanenmärkta våtservetter. Vi tillverkar även certifierad ekologisk kosmetika (EcoCert).

Teampacille avainlippu

Vi har Nyckelflaggan!

Teampac har beviljats Nyckelflaggan som berättar om finskt arbete. I och med detta har våra kunder lättare att ansöka om detta högt värderade inhemska märket…

Läs mer