Teampac ja vastuullisuus

Teampac on luotettava kumppani, myös vastuullisuudessa. Vastuullisuusperiaatteemme pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen.

Aloite perustuu yleismaailmallisesti hyväksyttyihin 10 periaatteeseen, joiden tavoitteena on ihmisoikeuksien, työntekijöiden ja ympäristön suojelu sekä korruption ehkäisy yritysten strategioissa ja toiminnassa. Teemme vastuullisuustyötä yhdessä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.

Sitoudumme

Vastuullinen ja luotettava kumppani - Teampac 2024

Hiilineutraali tuotanto

0% kaato-
paikkajätettä

Asiakkaalle
tarjolla vastuullisin mahdollinen tuotekonsepti

Kaikki toimittajat
sitoutuneet vastuullisuus-
tavoitteisiimme

Ympäristö

Ympäristövastuumme perustuu kokonaisvaltaiseen resurssiviisauteen.

Päästöt: Tuotantomme energiatarpeet ovat suurin tekijä ympäristöjalanjäljessämme, mutta jo vuoteen 2024 mennessä tuotantomme on hiilineutraali. Vähennämme myös kuljetuksesta ja varastoinnista syntyviä CO2-päästöjä optimoimalla tuotteiden pakkaamisen.

Jätteet: Tuotamme minimaalisesti jätettä ja valvomme tasoa viikoittain. Kaatopaikkajätettä emme tuota ollenkaan. Suunnittelemme tuotteet alusta asti niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän sekä tuotannon aikana että tuotetta käytettäessä. Tehokas laadunvalvontaprosessimme pysäyttää tuotannon nopeasti, mikäli tuotteessa havaittaisiin laatupoikkeama. Tällöin tuotannosta ei pääsisi syntymään jätettä.

Tuotteiden raaka-aineet ja pakkaukset: Autamme asiakkaitamme valitsemaan tuotteisiinsa ainesosia ja pakkauksen, jotka ovat kestävästi ja vastuullisesti tuotettuja. Tutkimme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja suosimme uusiutuvia tai kierrätettäviä materiaaleja aina kun mahdollista. Emme käytä mikromuovia missään tuotteissamme. Lisäksi voimme valita tuotteisiin biohajoavia materiaaleja, joista ei vapaudu mikromuoveja ympäristöön niiden elinkaaren aikana. Pakkausmerkinnöillä ohjaamme loppukäyttäjää hävittämään tuotteen oikein.

 

Työvoima

Suomalaisena työnantajana noudatamme työlainsäädäntöä, joka on työntekijän oikeuksien kannalta maailman kärkeä. Edistämme kotimaista ja paikallista työllistämistä kaikessa toiminnassamme ja käytössämme on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-tunnus.

Työntekijät tekevät Teampacin ja ovat arvokkain voimavaramme. Työntekijämme myös omistavat 40% yrityksestämme. Panostamme vahvasti tapaamme toimia yhdessä sekä tiedon läpinäkyvyyteen joka tasolla.  Mittaamme ja seuraamme työilmapiiriämme säännöllisesti, tartumme myös toimeen siellä missä parannettavaa on. Jokaisella työntekijällä on vahva tukemme kehittää omaa osaamistaan ja kasvaa roolissaan. Vahva yhteishenkemme on kantava voimamme.

 

Korruptio ja ihmisoikeudet

Toimittajamme ovat meille tärkeä resurssi. Tunnemme heidät ja heidän toimintatapansa hyvin, suhteemme perustuu läpinäkyvyyteen ja luottamukseen. YK:n Global Compactin mukaisesti huolehdimme ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä eettisesti kestävästä liiketoiminnasta läpi toimitusketjun.  Jokainen hyväksytty toimittajamme on vuoteen 2024 mennessä allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteeseen sidotut vastuullisuustavoitteemme.