Produktifiering

PRODUKTIFIERING

Vi produktifierar din idé. Vår tjänst kan omfatta hela konceptet eller en del av det.

Produktidé

  • Vi kläcker idéer tillsammans om produkter som stärker ert varumärke.
  • Vår kunskap om hur man förädlar en idé till en produkt hjälper er att snabbare få ut den på marknaden.

Produktutveckling

  • Teampac utvecklar produkter som bäst passar ert behov.
  • Vi planerar tillsammans med er de förpackningskoncept som bäst passar era produkter.
  • Vi utvecklar produkterna enligt de direktiv som gäller och ansvarar vid behov för nödvändig documentation.

Förverkligande

  • Vi tillverkar och levererar produkterna enligt överenskommelse.