Outsourcing

OUTSOURCING

Vi kan åta oss att ansvara antingen för hela era produktion eller för en del av den. Teampac kan även se till att ert utbud av produkter expanderas genom att tillverka produkter som inte är förenliga med er egna produktion.

Justering av fluktuationer i produktionen

  • Vi hjälper er att optimera er produktionskapacitet. Vi gör det möjligt för er att dimensionera er egen produktion så att den blir så effektiv som möjligt.

Outsourcing av hela produktionen eller delar av den

  • Om produktion inte är er core business, kan vi tillsammans lösa detta så att ni är mer konkurrenskraftiga. Till våra styrkor hör en mångsidig och effektiv produktion, kvalitetetstanke och att vi är kundnära. Det här betyder att ni kan koncentrera er på att utveckla ert egna specialkunnande.